top of page
Young-Woman-Talking_edited.jpg

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN LOGOPEDI

Din logoped i Midt-Norge

Telefonummer: 73 10 02 72

Hjem: Welcome

NYHETER

Fargerike bøker

AFASIGRUPPER

01. februar 2023

Vi starter opp nye afasigrupper i vinter. Målsetningen med afasigruppene er å  trene på sosialt samspill i trygge omgivelser. Vi vil arbeide i små grupper rundt ulike emner for å skape et felles fokus. Ta kontakt med oss hvis det er interessant for deg eller tips en du kjenner som kan ha nytte av et slikt tilbud.

 
post@midtbyenlogopedi.no

73 10 02 72 

FAGLIGE PRIORITERINGER

27. Januar 2023

På grunn av faglige prioriteringer ønsker vi å spesialisere oss på voksne pasienter.  Vi vil i 2023 prioritere pasienter med språkskade etter ervervet hjerneskade, pasienter med parkinson, stemmevansker eller dysfagi.

Medical Consultation
vitalstim_1.jpeg

VI KAN NÅ TILBY VÅRE PASIENTER NMES MED VITALSTIM

23 September, 2022

Vi er nå sertifisert i bruken av Vitalstim for våre pasienter. Nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) er en metode for å øke motstanden i musklene under opptreningen av pasienter med dysfagi. Dette kan gi gode resultater for noen pasienter med dysfagiutfordringer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

NYTT TELEFONNUMMER

05. April, 2022

I forbindelse med omlegging til nytt telefonsystem har vi nå fått følgende telefonnummer: 
73100272.

Teacher & Student
Young-Woman-Talking

NYE REGLER FOR HENVISNING AV PASIENTER TIL LOGOPED

01. januar 2022

01. januar 2022 trådde nye regler i kraft vedrørende henvisning til logoped. Logopeder trenger ikke lenger forhåndsgodkjenning fra Helfo, og spesialistkravet er falt bort. Dette betyr at fastlegen nå kan henvise basert på pasientens symptombilde. Dette forenkler blant annet prosessen for personer med afasi og Parkinsons for å få Logopedisk hjelp og trening. Ta kontakt med oss eller fastlegen så skal vi hjelpe deg med prosessen.

PARKINSONNET

02 november, 2022

Midtbyen logopedi ved logoped Hilde Roksøy er blitt medlem av ParkinsonNET. For mer informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient med parkinson, ta kontakt med oss.

Playing with Animals
Hjem: News
bottom of page