top of page
Young-Woman-Talking_edited.jpg

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN LOGOPEDI AS

Din logoped for voksne i Midt-Norge

Telefonummer: 73 10 02 72

Hjem: Welcome

NYHETER

Young-Woman-Talking

SOMMERFERIE 2023

30. mai, 2023

Kontoret holder fereistengt i uke 29 og 30. Vi vil forsøke å svare på henvendelser pr. e-post (post@midtbyenlogopedi.no) og henvisninger i perioden, men svartiden kan være noe lenger enn normalt. 

logo AS.webp

NY SELSKAPSFORM

30. mai, 2023

Midtbyen logopedi skifter selskapsform fra DA til AS fra 01.08.2023. Dette får ingen konsekvenser for deg som pasient.
Vi har endret organisjasjonsnr. til 931 423 789

AFASIGRUPPER

01. februar 2023

Vi starter opp nye afasigrupper i vinter. Målsetningen med afasigruppene er å  trene på sosialt samspill i trygge omgivelser. Vi vil arbeide i små grupper rundt ulike emner for å skape et felles fokus. Ta kontakt med oss hvis det er interessant for deg eller tips en du kjenner som kan ha nytte av et slikt tilbud.

 
post@midtbyenlogopedi.no

73 10 02 72 

Fargerike bøker
Medical Consultation

FAGLIGE PRIORITERINGER

27. Januar 2023

På grunn av faglige prioriteringer ønsker vi å spesialisere oss på voksne pasienter.  Vi vil i 2023 prioritere pasienter med språkskade etter ervervet hjerneskade, pasienter med parkinson, stemmevansker eller dysfagi.

VI KAN NÅ TILBY VÅRE PASIENTER NMES MED VITALSTIM

23 September, 2022

Vi er nå sertifisert i bruken av Vitalstim for våre pasienter. Nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) er en metode for å øke motstanden i musklene under opptreningen av pasienter med dysfagi. Dette kan gi gode resultater for noen pasienter med dysfagiutfordringer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

vitalstim_1.jpeg
Teacher & Student

NYTT TELEFONNUMMER

05. April, 2022

I forbindelse med omlegging til nytt telefonsystem har vi nå fått følgende telefonnummer: 
73100272.

NYE REGLER FOR HENVISNING AV PASIENTER TIL LOGOPED

01. januar 2022

01. januar 2022 trådde nye regler i kraft vedrørende henvisning til logoped. Logopeder trenger ikke lenger forhåndsgodkjenning fra Helfo, og spesialistkravet er falt bort. Dette betyr at fastlegen nå kan henvise basert på pasientens symptombilde. Dette forenkler blant annet prosessen for personer med afasi og Parkinsons for å få Logopedisk hjelp og trening. Ta kontakt med oss eller fastlegen så skal vi hjelpe deg med prosessen.

Young-Woman-Talking
Playing with Animals

PARKINSONNET

02 november, 2022

Midtbyen logopedi ved logoped Hilde Roksøy er blitt medlem av ParkinsonNET. For mer informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient med parkinson, ta kontakt med oss.

Hjem: News
bottom of page