HILDE ROKSØY

Logoped MNLL

Telefon: 73 10 02 72

epost: hilde@midtbyenlogopedi.no

Sertifiseringer:

LSVT Loud - Stemmetreningsprogram for personer med parkinson

Vitalstim - Nevromuskulær elektrisk stimulering av personer med dysfagi

Palin PCI - Veiledning av foreldre med barn som stammer

Reynell - Kartleggingsverktøy for barns språk

EIRIK ANDERSEN VENGEN

Logoped MNLL

Telefon: 73 10 02 72

epost: eirik@midtbyenlogopedi.no

Sertifiseringer:

Vitalstim - Nevromuskulær elektrisk stimulering av personer med dysfagi

Literate - Screeningprogram for barn og voksne med mistenkt dysleksi

Palin PCI - Veiledning av foreldre med barn som stammer

Reynell - Kartleggingsverktøy for barns språk